Kommunicera mera!

Kan en långlunch bättra den spända politiska situationen? Viktor Wallén skriver i denna ledare om hur politiker behöver lära känna varandra bättre för att kunna lösa konflikter.

Valet om valkretsarna

Artikel av Ville Trygg om indelningen av valkrets och småpartispärr i kommuner och den problematiska förändring det tillför.

Whataboutism – what is it really about?

Krönika om Whataboutism, en term som betecknar när politiker bemöter kritik med kritik. Viktor Mårtensson analyserar dess ursprung, nutida relevans och problematik.