Nya artiklar

Belgien – det delade dilemmat

I Belgien växer frustrationen och mitt i det som kan kallas för EU:s och NATO:s högborg, Bryssel, pågår just nu högljudda demonstrationer. Anledningen till missnöjet är avsaknaden av regering, som landets politiker ännu inte lyckats bilda, mer än 240 dagar...

När statens maktmonopol tappar folkets förtroende

Det är inte ofta du får se mig springa, men en kall vinterdag i Köpenhamn den 16 december 2009 kunde den som var där kanske få se en svettig norska som gråtande sprang runt med röda, uppsvullna ögon och ropade;...

En glömd gamling – vikten av att identifiera en konflikt

På en ö i Atlanten västerut har det länge pågått en segdragen konflikt. Slitsamt kan man tycka; ord som sekterism, religion, nationalism och etnisk splittring blandas i en inte så salig röra när det kommer till den irländska öns nordostliga...

Ett nytt Rwanda?

Många grannkonflikter har uppstått i Afrika på grund av västmakternas oförsiktiga och orättvisa uppdelning av kontinenten vid Berlinkonferensen 1885, bland annat mellan Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Ända sedan 1998 har rwandisk militär befunnit sig i östra DRK, uppbackat...

SÄPO om chefen får säga det själv

Vårens novischföredrag i LUPEF:s regi stod ingen mindre än säkerhetspolisens generaldirektör Anders Danielsson för. Med pedagogiska slides och en van och lite skämtsam ton redogjorde han under en halvtimme översiktligt för vad SÄPO har för uppgifter och hur de löser...

Ivory Coast & Tunisia- Africa in its latest tantrum

Much ink is being spilled over the cradle of humanity again as Tunisia and Ivory Coast headline the news. This almost forgotten continent desperately continues to aspire for a sustainable stability of its governance and eventually a perpetual peace. But...

Den politiska ordningen i ett evolutionsperspektiv

Samhällsvetenskapen bygger på (i bästa fall medvetna och explicita) stipulationer som forskarna själva svarar för. Är det möjligt att finna en fast(are) punkt? En utväg kunde vara att gå till människans biologi som den avspeglas i evolutionstänkande. Om man väljer...

Haiti förblir ett land i ruiner

Över ett år har gått sedan Haiti drabbades av jordbävningen och trots att det bistånd som världssamfundet utlovade var långt över det som efterfrågades så har återuppbyggandet uteblivit. Hur kan det komma sig och vad är det som behöver göras?

Amerikansk ilska och en presidents comeback

Den amerikanska politiska retoriken har på senare tid genomgått en radikal förändring, från starkt hatiska och polariserande tal till en känsla av återhållsamhet och besinning. Frågan är om Barack Obama kan utnyttja detta till sin fördel för att bli omvald.

Lucka 24: God jul önskar vi på Panorama

Alla ”vet” att Jesus föddes julen år 0 och att det är därför vi firar jul. En födelse är i sig inte en politisk handling, om inte modern föder sitt barn för sin politiska övertygelses skull. Så vitt jag vet...

Lucka 23: Slovenien folkomröstar om självständighet

Med anledning av titeln kan ni idag läsa en kraschkurs i Balkans 1900-talshistoria, innehållandes bland annat ockupation, kommunism, Tito och vilka faktorer som bidrog till att Slovenien blev det första landet från forna östblocket att gå med i EU och...