Redaktionen

Redaktör:
Isa Diamant
tidningen@lupef.se

Skribenter:
Hanna Andersson
Elfva Barrio
Karolina Boyoli
Isa Diamant
Maja Ekman
Lovisa Ericsson
Maja Gustafsson
Gabriel Lindgren
Oscar Helleday Melander
Viktor Mårtensson
Ville Trygg
Viktor Wallén